Türkiye’de STEM Alanındaki Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri Araştırma ve İzleme Raporu

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği 2018/2019 eğitim-öğretim yılında 20 ilde 40 Anadolu Lisesi’nde Bilim ve Teknoloji’de Kız Çocuklar Projesi’ni yürütmüştür. Projenin amacı; endüstriyelleşmiş toplumlarda cinsiyetlendirilmiş olan bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında eşitsizliği ortadan kaldırmak ve özellikle kız çocukları pozitif bilimlere yönlendirmektir. Belirlenen okullarda 9. sınıf kız öğrencileri bilim, mühendislik, matematik ve teknolojiye yönlendiren iki günlük eğitim ve atölye çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu atölyeleri gerçekleştirmeden önce kız çocukların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanına dair ilgi ve bilgilerini ölçmeyi amaçlayan ön testler uygulanmıştır. Bu rapor, testlerden elde edilen verilerin sınıflandırılması ve analizinden yola çıkarak uluslararası eğitim, toplumsal cinsiyet ve STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarına dair politikaların Türkiye bağlamında değerlendirilmesine dayanmaktadır.

Raporun ilk bölümünde Türkiye’nin imzacısı olduğu uluslararası sözleşmeler, ulusal politikalar, kalkınma planları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü STEM politikaları, toplumsal cinsiyet politikaları, özel sektör ve STKlar tarafından yürütülen çalışmalar STEM eğitimi ve toplumsal cinsiyet kavramları ekseninde incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

Raporun ikinci bölümünde yer alan kız çocukların STEM alanlarına dair algı ve bilgisini ölçmeyi hedefleyen araştırmanın sonuçları ulusal düzeyde bu alandaki eşitsizlikleri haritalamaya fırsat sağlayan ender çalışmalardandır ve bu alanda yürütülecek çalışmalar için bir yol haritası geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. Bu bölümde Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği tarafından 2018-2019 eğitim döneminde 20 ilde 40 Anadolu lisesinde 15 yaşındaki 9.sınıf kız öğrencilerin bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik (STEM) alanlarına dair bilgi ve algılarının ölçülmesi hedefleyen bir saha çalışmasının bulguları sunulmaktadır. Bu bulgular, kız çocukların STEM alanlarına katılımını etkileyen toplumsal etkenlerin derinlemesine anlaşılmasını sağlayarak alandaki görünümün ana hatlarını sunmaktadır.

Türkiye’de STEM Alanındaki Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri Araştırma ve İzleme Raporu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir