Kurumsal

UÇAN SÜPÜRGE KADIN İLETİŞİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği, kadınların ve kız çocukların insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için 2008 yılında kurulmuş bir dernektir.

Çalışmalarını toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla yürütür, kız çocukların eğitime erişimi, güçlenmesi ve katılım hakkını savunur. Derneğin savunuculuk faaliyetleri erken/zorla evliliklerin önlenmesi, medyada kadın temsilinin iyileştirilmesi, kız çocukların bilim ve teknolojiye yönlendirilmesi gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır. Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği’nin ofisi Ankara’nın Kavaklıdere semtinde, Güniz Sokağı 22/2 adresindedir. Derneğin başka bir ofisi yoktur ve şube veya temsilcilikleri de bulunmamaktadır.

Vizyonu ve misyonu ve değerleri şunlardır:

V: Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınların ve kız çocukların insan haklarının korunması ve geliştirilmesi hedefiyle kurulmuştur.

M: Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve bu eşitsizliğin kadınların ve kız çocukların yaşamında hangi olumsuzluklara neden olduğunu görünür kılmak amacıyla eğitim hakkı, erken yaşta ve zorla evlilikler, hak temelli medya okuryazarlığı başta olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve çalışmalar yürütür. Bu çalışmaların sürecini ve sonuçlarını iletişim kanallarında paylaşır, ilgili kurumlara yaygınlaştırır.

D: Derneğin değerleri; feminist bilinç, şiddetsizlik, cinsiyet demokrasisi, kadının insan hakları ve sürdürülebilirliktir. 

 

Kurumsal iletişim

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği’nin;

■ Web sitesi www.ucansupurge.org’dur.

■ Sosyal medya hesapları:

facebook.com/ucansupurgeder

twitter.com/ucansupurgeder

instagram.com/ucansupurgeder

linkedin.com/company/ucansupurgeder

pinterest.com/ucansupurgeder

 

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği yerel, ulusal ve uluslararası alanda kadınların ve kız çocukların haklarına dair farkındalık yaratma ve değer üretme kabiliyetiyle birçok ağ ve platformun da aktif üyesidir:

■ 100’den fazla ülkeden 1500’ün üzerinde sivil toplum örgütüyle çocuk evliliklerinin önlenmesi için çalışan Girls Not Brides adlı küresel ağa 2012 yılından beri üyedir.

■ Sivil toplumun çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik izleme rolünü güçlendirmek amacıyla kurulan 90 üyeli Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı’nın yürütme kurulu üyesidir.

ECPAT Türkiye kısa adıyla faaliyet gösteren Çocuklara Yönelik Cinsel Sömürüye Son Derneği’nin kurucularındandır.

■ Denge ve Denetleme Ağı’nın kuruluşundan beri üyesidir.

■ Engelliler Konfederasyonu’nun ülke genelinde engelli hakları savunuculuğunda bir baskı gücü olması için kurduğu Türkiye Engelliler Meclisi’ne toplumsal cinsiyet konularında danışmanlık vermektedir.

■ 2012’de Çocuk Gelinlere Hayır Platformu’nu, 2019’da da Benim STEAM Ağım’ı kurmuştur. Bilim (Science), Teknoloji (Technology), Eğitim (Education), Tasarım (Art) ve Matematik (Mathematics) alanlarına kız çocukların katılımını destekleyen bu girişim öğrenciler, öğretmenler, ebeveynler ve uzmanlarla desteklenmektedir. Her iki ağ da 2021 itibarıyla yeniden yapılanma sürecine girmiştir ve yılın ikinci yarısında tekrar aktif hale gelecektir.