Kurumsal

UÇAN SÜPÜRGE KADIN İLETİŞİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği, kadınların ve kız çocukların insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin her alanda yaygınlaşması ve sivil toplumun güçlenmesi amacıyla 2008 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür.

Vizyon

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği, kadınların ve kız çocukların insan haklarının korunması ve geliştirilmesi başta olmak üzere kamusal ve özel tüm alanlarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması hedefiyle kurulmuştur.

Misyon

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve cinsiyetçi, sağlamcı, türcü, ırkçı yani tüm ayrımcı toplumsal kalıp yargıların kadınların ve kız çocukların yaşamına olumsuz etkilerini görünür kılmak amacıyla eğitim hakkının temini, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele, hak temelli medya okuryazarlığı başta olmak çeşitli konularda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve çalışmalar yürütür. Bu çalışmaların hem sürecini hem de sonuçlarını kanıt temelli savunuculuk ve farkındalık yaratma amaçlı iletişim kanallarında paylaşır, ilgili kurumlara yaygınlaştırır.

Değerler

Derneğin değerleri; hak temelli çalışma, feminist bilinç, şiddetsizlik, cinsiyet demokrasisi,  sürdürülebilirlik, çevre koruma ve kapsayıcılıktır.

 

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği’nin;

■ Web sitesi www.ucansupurge.org’dur.

 

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği yerel, ulusal ve uluslararası alanda kadınların ve kız çocukların haklarına dair farkındalık yaratma ve değer üretme kabiliyetiyle birçok ağ ve platformun da aktif üyesidir:

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği yerel, ulusal ve uluslararası alanda kadınların ve kız çocukların haklarına dair farkındalık yaratma, savunuculuk alanlarını ve araçlarını çeşitlendirme ve değer üretme kabiliyetiyle birçok ağ ve platformun da aktif üyesidir:

■ 100 ülkeden 1600’ün üzerinde sivil toplum örgütüyle çocuk evliliklerinin önlenmesi için çalışan Girls Not Brides adlı küresel ağa 2012 yılından beri üyedir.

■ Sivil toplumun çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik izleme rolünü güçlendirmek amacıyla kurulan Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı’nın kurucu üyelerindendir.

■ Çeşitlilik ve kapsayıcılığı bir değer olarak benimseyen Uçan Süpürge Derneği, engelli kadınlar ve kız çocuklar ile/için çalışmayı öncelikleri arasında sayarak 2023 yılında Engelli Çocuk Hakları Ağı’na (EÇHA) üye olmuştur.

■ 2022 yılı sonunda Türkiye’de eşitlik verisinin toplanmasını teşvik etmek üzere yöntemler geliştirmek ve bu konuda ortak çalışmalar yürütmek ve eşit hakların savunulması için lobi, savunuculuk ve görünürlük çalışmaları tasarlamak, yürütmek ve yürütülen çalışmalara destek vermek amacıyla kurulan Eşitlik İzleme Merkezi – Ayrımcılığa Karşı Ağ’ının kurucu üyesidir.

■ Suna ve İnan Kıraç Vakfı bünyesinde kolektif etki ve kız çocuk odaklı tasarım yaklaşımlarını merkeze alan yol haritasıyla, çocuk gelişimi temelinde bir araya gelen çözüm topluluklarını desteklemek için kurulan Suna’nın Kızları’nın Kız Çocuk Odaklı Tasarım Destek Topluluğu üyesidir.

■ Dernek, 2019’da da Benim STEAM Ağım’ı kurmuştur. Bilim (Science), Teknoloji (Technology), Eğitim (Education), Tasarım (Art) ve Matematik (Mathematics) alanlarına kız çocukların katılımını destekleyen bu girişim öğrenciler, öğretmenler, ebeveynler ve uzmanlarla desteklenmektedir.