Misyonumuz – Vizyonumuz

Misyonumuz

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, cinsiyetçi, sağlamcı, türcü, ırkçı ve homofobik tüm ayrımcı kalıp yargıların kadınların ve kız çocukların yaşamına etkilerini görünür kılmak amacıyla; eşit, kapsayıcı ve erişilebilir nitelikli eğitim hakkı, çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerle mücadele, hak temelli medya okuryazarlığı başta olmak çeşitli konularda ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yürütür. Tüm bu çalışmaların hem sürecini hem de sonuçlarını kanıt temelli savunuculuk ve farkındalık yaratma amaçlı iletişim faaliyetleri ve araştırmalarla destekler, kamuoyuna açık yaygınlaştırır.

Vizyonumuz

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği, kadınların ve kız çocukların insan haklarının korunması, geliştirilmesi, kamusal ve özel tüm alanlarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını hedefler.