Erkeklerin dörtte biri kız çocuklar en fazla 15 yaşına kadar çocuktur diyor!

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), Türkiye’de erkeklerin çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklere yönelik algı ve tutumlarını ortaya koyan yeni bir rapor yayınladı. Rapora göre her dört erkekten biri kız çocukların en fazla 15 yaşına kadar çocuk sayıldığını düşünüyor.

1 Mayıs 2021

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği Haber Merkezi

 

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), Türkiye’de erkeklerin çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklere yönelik algı ve tutumlarını ortaya koyan yeni bir rapor yayınladı. UN Women öncülüğünde SAM Araştırma ve Danışmanlık tarafından yürütülen araştırmaya dayanan rapor, Türkiye’de çocuk yaşta, erken ve zorla evlilik algısı, bu evliliklere karşı tutumlar ve çocuk evliliklerinin altında yatan nedenlere dair ayrıntılı bir analiz sunuyor.

Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan erkekler ve kadınlarla yürütülen görüşmelerden elde edilen nicel ve nitel verilere dayanan rapor, Türkiye’de çocukluk ve yetişkinlik, evlilik yaşı ve uygulamaları, aile ve ilişkiler, bireysellik, toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsiyet normları ve erken/zorla evlilikler gibi kavramlara dair algı ve tutumları haritalandırıyor.

Erkeklerin yüzde 10’u ergenliğe giren kız çocukların evliliğe hazır olduğunu düşünürken, yalnızca yüzde 2.5’i bunun oğlan çocuklar için geçerli olduğuna inanıyor.

Rapor toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemi ve faydaları konusunda daha yüksek farkındalığa sahip olan toplumlarda daha eşitlikçi erkeklik uygulamaları görüldüğünü, bu sayede erken/zorla evliliklere daha az hoşgörü gösterildiğini ve bunun daha az kabullenildiğini ortaya koyuyor.

UN Women Türkiye Direktörü Asya Varbanova “Toplumsal cinsiyet eşitliğini ancak, erkekler ve oğlan çocuklar ilerlemenin önündeki engelleri kaldırmak için kadınlar ve kız çocuklarla omuz omuza verdiğinde ve eşitsizliğe sebep olan davranış, kalıp yargı ve normların dönüştürülmesinin bir parçası olduğunda sağlayabiliriz” diyor.

Evlilik nedeniyle okula devam edemeyen kız çocukların oranı yüzde 19 iken, oğlan çocuklarda bu oran yüzde 10.5.

Rapor bulgularının, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyum içinde, Türkiye’deki zararlı sosyal norm ve tutumların dönüştürülmesine katkıda bulunması amaçlanıyor.

Kaynak: Birleşmiş Milletler Türkiye, turkey.un.org

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir