Eğitime ve Mesleğe Yönlendirmede Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısıyla STEAM Programı

Bu El Kitabı, Sivil Toplum için Destek Vakfı ve Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle hayata geçirilen Çocuk Fonu desteğiyle yürüttüğümüz Bilim ve Teknolojide Kız Çocuklar Projesi kapsamında hazırlanmıştır.

İÇİNDEKİLER

 • STEAM Nedir?
 • Neden STEAM alanında çalışıyoruz?
 • STEAM mesleklerine örnekler
 • Eğitimde ve mesleğe yönlendirmede cinsiyete dayalı klişelere bir de buradan bak!
 • Haberin var mı? Duydun mu? Biliyor muydun?
 • Var – Yok
 • Birkaç rakam
 • 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocuklar Günü
 • STEAM Eğitimi
 • Toplumsal cinsiyet bakış açısıyla STEAM eğitimi ne kazandırır?
 • Bilim ve Teknolojide Kız Çocuklar Projesi

STEAM Nedir?

Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik ya da kısaca STEAM, geliştirici bir eğitim-öğretim stratejisidir. Çocuklara ileride seçecekleri meslekleri tanıma, bunun için uygun eğitim fırsatlarını değerlendirme, becerilerinin farkına varma, yaratıcılıklarını keşfetme olanağı sunar. STEAM eğitimi; bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematiği öğrencilerin sorgulama, diyalog ve eleştirel düşünmelerine rehberlik etmek için erişim noktaları olarak kullanan bir öğrenme yaklaşımıdır. STEAM, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiği (STEM) sanatla tamamlayarak öğrencilerin bu alanlardaki öğrenme süreçlerini sanat uygulamaları, tasarım ilkeleri ve standartlarıyla bir araya getirir, bilgiye sanatsal ifadeyle yeni bir boyut katar. STEAM alanında edinilen bilgiler sanat alanında da uygulanarak disiplinler arası öğrenme de gerçekleştirilmiş olur. Örneğin geometride edinilen çizme becerisi resim alanında öğrenmeyi pekiştirir. Dijital ortamda üç boyutlu tasarımlarla heykel alanında yaratıcılığı güçlendirebilir. Sanat burada hem öğrenmeyi hem de aktarmayı kolaylaştıran bir araçtır.

Neden STEAM Alanında Çalışıyoruz?

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği’nde STEM ile başlayan yolculuğumuz sanat/tasarımı da içine alarak STEAM’e dönüştü. Savunuculuk için Sanat adı altında geliştirdiğimiz program böylece bilim ve teknolojiyle bir araya geldi ve kız çocukların nitelikli eğitime erişimi, devamında hayallerindeki mesleklere ulaşmaları için STEAM yaklaşımının önemini vurguladığımız projelerin yolunu açtı. Derneğin kuruluşunu takiben yürüttüğümüz yerel ve uluslararası çalışmalar, örneğin çocuk yaşta/erken/zorla evlilikler ve kadınlara yönelik şiddetle mücadelede eğitimin rolünü bir kez daha göstermişti; kız çocuklar ne kadar uzun süre okulda kalırsa evlendirilme riski o kadar azalıyordu. Diğer yandan, temel eğitimin yanı sıra iş ve meslek seçiminde de kız çocuklar toplumsal cinsiyete dayalı kalıp yargılarla karşı karşıya kalıyor ve toplumun ‘kadınlara uygun’ gördüğü iş kollarına yönlendiriliyor veya çalışma yaşamından tamamen uzak tutuluyordu. Bu döngüyü kırmaya istekli, iş ve meslek seçimini öğretilmiş cinsiyet rollerine göre değil, yetenekleri ve hayalleri doğrultusunda yapmak isteyen kız çocuklar için fırsatları çoğaltmak, erişilebilir kılmak ve onları desteklemek için Uçan Süpürge Derneği ağlar ve bağlar kurmaya devam edecek.