UÇAN SÜPÜRGE KADIN İLETİŞİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

Derneğimiz olağan genel kurul toplantısının; aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp, karara bağlanarak sonuçlandırılması için 30/06/2021 Çarşamba günü…

Engelsiz Üniversite Ağı atölyelerle güçleniyor

Engelliler Konfederasyonu’nun “Engelli Üniversite Öğrencilerinin Savunuculuk ve Katılımcılık Kapasitesinin Geliştirilmesi” projesi kapsamında düzenlenen Ankara Çalıştayı’na Uçan…

Haber medyasında toplumsal cinsiyet kalıplarıyla mücadele

Yazan: Héloïse Hakimi Le Grand, Uluslararası Gazeteciler Merkezi (ICFJ) İngilizceden kısaltarak çeviren: Selen Doğan Kaynak: editorandpublisher.com,…

Türkiye’de Çocuk Yaşta Evliliklerin 25 Yılı

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye’nin, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü iş birliğiyle hazırladığı “Türkiye’de Çocuk…

Erkeklerin dörtte biri kız çocuklar en fazla 15 yaşına kadar çocuktur diyor!

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), Türkiye’de erkeklerin çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklere yönelik algı…