UcanSupurge
Hakkında

Veri Tabanı 1

Uçan Süpürge, bu veri tabanı içindeki bilgilerle Türkiye’de kadın haklarını savunmak, kadın sorunlarına dikkat çekerek bunlara çözüm üretmek amacıyla bir araya gelen kadınların dernek, vakıf, grup, inisiyatif, girişim, şirket, kooperatif ve platform gibi değişik adlar altında oluşturdukları örgütlenmeleri tanıtmayı hedefliyor.

1996 yılında merhaba diyen Uçan Süpürge’nin kuruluş amaçlarından en önemlisi, kadın örgütleri arasında o dönemde oldukça yetersiz görünen iletişimi artırmak ve aralarındaki etkileşimin verimli birlikteliklere dönüşmesine katkıda bulunmaktı. Uçan Süpürge 15. yaşına yaklaşırken, bu amacını akılda tutarak Türkiye’deki kadın örgütlerinin haritasını çıkarıp, örgütlere ilişkin verileri güncel ve doğru olarak kamuoyuyla paylaşma misyonunu sürdürüyor.

Daha çok iletişimin örgütlenmeyi de artıracağı ve güçlendireceğine inanan Uçan Süpürge, ilk olarak 2002 yılı sonunda “Türkiye’deki Kadın Örgütleri Veri Tabanı Projesi”ni hazırladı. Proje çerçevesinde bir araştırma başlatılarak 17 Şubat-3 Nisan tarihleri arasında, Türkiye’de kadınların en yoğun olarak örgütlendikleri 41 kentte bulunan örgütler tek tek ziyaret edildi ve sosyal bilimlerin araştırma teknikleri, özellikle mülakat ve gözlem kullanılarak, örgütler hakkında ayrıntılı bilgiler elde edildi. Bu araştırmada Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir’deki üniversitelerden öğrenciler yer aldı. Bu araştırmanın sonuçları, Uçan Süpürge’nin internet sitesinde veri tabanı formatında paylaşıma açıldı; ayrıca kitap ve CD olarak basıldı, Ankara’da 450’den fazla kadın örgütü temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen 2. Ulusal Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı’nda kadınlara dağıtıldı.

Veri Tabanı 2

Uçan Süpürge bir kez daha böyle bir araştırmaya gereksinim duydu ve “Türkiye’de Kadın Örgütleri Haritalaması ve İhtiyaç Analizi” başlıklı projeyi hayata geçirdi. Bu yeni çalışma, 2009 yılı boyunca alan araştırması, arama konferansları ve değerlendirme toplantılarını içeren bir takvim dahilinde sürmesi hedeflendi. Bu projede, mevcut ‘Kadın Örgütleri Veri Tabanı’nda yer alan bilgiler güncellendi. Adana, İzmir, Gaziantep, Mersin, Van, Muğla, Kars ve Ankara’da yürütülen bu projede, bu kentlerdeki üniversitelerin Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezleri ile birlikte hareket edildi. Alan araştırması için belirlenen üniversite öğrencileri, Merkezlerin koordinasyonunda kendi kentlerindeki kadın örgütlerine tek tek giderek onlara kapsamlı bir anket uyguladı. Bu kentlerin dışındaki kentlerdeki kadın örgütlerinin en doğru bilgilerine ise Uçan Süpürge ekibi kendi iletişim ağları kanalıyla erişti ve bu bilgileri de projeye dahil ederek veri tabanının kapsamını genişletti.

Yararlanacağınızı umduğumuz bu çalışma, üniversitelerin Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezleri ile kadın örgütlerinin iletişimi ve işbirliğini güçlendirmeyi de amaçlayan “Türkiye’de Kadın Örgütleri Haritalaması ve İhtiyaç Analizi” projesinin sonucunda ortaya çıktı.

Türkiye’de halen kaç kadın örgütü olduğu, hangi amaçlarla kurulduğu ve nerelerde faaliyet gösterdiği bilgisine sahip olmak, kadın örgütlenmesine ilişkin resmi netleştirmekle kalmayıp, örgütler arası ilişkilerin kurulmasına ve ortak çalışmaların gerçekleşebilmesine de yardımcı olacak.

Bu çalışmada emeği olan herkese teşekkür ederiz.

Uçan Süpürge

Ağustos 2009, Ankara

Bu veri tabanındaki bilgiler, kadın örgütlerinin kuruluş tarihlerini, iletişim bilgilerini ve kuruluş amaçlarını içeriyor. Bu veri tabanında henüz yer alamamış, yeni kurulmuş ve/veya çalışmalarını başka bir isim altında sürdüren, aktif olarak çalışan kadın örgütleri şu adreslerden bize ulaşarak bu çalışmada yerini alabilir:

iletisim@ucansupurge.org

info@ucansupurge.org