UcanSupurge
Gölge Meclis Projesi

                                                                                                            

Gölge Meclis Projesi İngilizce ismiyle Watch Your Shadow, Avrupa Birliği ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu III - Siyasi Kriterler Hibe Programı kapsamında desteklenmekte. 15 Ekim 2014 tarihinde başlayan proje, 14 ay boyunca uygulanacak ve 15 Aralık 2015 tarihinde sona erecek. Bu projeyle, Türkiye’de kadınların ve kadın konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarının yerelde siyasete katılımının artmasına gölge meclis isimli mekanizmalarla katkıda bulunulacak. Gölge Meclis, belediye meclislerinin çalışma mekanizmalarını kendisine örnek alarak çalışan ve yerel meclislerle aynı dönemlerde toplanan bir izleme mekanizmasıdır. Kadınlardan oluşan bu meclis, öncelikli olarak kadın erkek eşitliğinin ön plana çıktığı, belediyenin yürüttüğü faaliyetlerde kadınların faal olarak yer aldığı bir yerel siyaset anlayışı ortaya koyacaktır.             

Proje kapsamında, Türkiye’de belediye meclislerinde kadınların mevcut durumu araştırıldı ve araştırma sonucuna göre, gölge meclislerin kurulması için Yalova ili ve Ankara’nın Mamak ve Etimesgut ilçeleri seçildi. Gölge meclis üyesi kadınlara, çalışmalarına katkı sağlayabilmek maksadıyla yerel siyasi mekanizmaları tanıtıcı ve bunları kullanmaya yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek. Eğitim içerikleri ihtiyaç analizi çalışması kapsamında hazırlanan anket kullanılarak katılımcı kadınlarla birlikte belirlenecek.                

Gölge Meclis Projesi sayesinde kadınlar kendileri için uygun görülen hizmetlere uymak zorunda olmak yerine gündemi belirlemek ve istedikleri sonucu elde etmek için aktif olmaya teşvik edilecek. Ek olarak kadın konusunda siyasi reformların geliştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi konusunda yerel yönetimlerin (belediyelerin) kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunulacak. Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ve Bulgaristan Kadın Çalışmaları ve Politikaları Merkezi (CWSP) projenin ortakları arasında yer alıyor. Ortaklardan ATAUM eğitim içeriklerinin hazırlanması ve eğitimlerin verilmesi konusunda harekete geçecek, Bulgaristan Kadın Çalışmaları ve Politikaları Merkezi ise projenin son aylarında yapılacak olan çalışma ziyareti kapsamında aktif olacak.