UcanSupurge
Kurumsal
Misyon
                         
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlenmesine yönelik feminist düşünce, eylem ve politikaların yaygınlaşması için çalışmak, bu alanın bilgisini özgün araştırmalar ve görsel işitsel materyallerle zenginleştirmek, ulusal ve uluslararası örgütlenme girişimlerinde bulunmak ve bu girişimlere destek vermek.   
                                         
Vizyon                                        
                  
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayatın her alanında sağlandığı, kadınların güçlendiği, herkes için adil bir dünyaya kavuşmak amacıyla değişim yaratmak.
 
 
Değerler
 
Uçan Süpürge cinsiyet demokrasisine ve kadının insan haklarına inanan, her ortam ve durumda şiddetsizliği savunan bir kadın örgütüdür. Kadın hareketinin birikimlerinin farkında ve bu mirası sürdürmede ısrar eder.

Uçan Süpürge kurumsal yapısını ilgilendiren stratejik kararları yatay hiyerarşiye göre örgütlenmiş insan kaynağıyla birlikte alır. Ayrıca, başka uzmanlıklardan da yararlanmak üzere gönüllü insan kaynağı geliştirmeye çalışır.

Uçan Süpürge’de her çalışanın işleyiş ve kararlarda söz hakkı vardır. Her çalışan, ilgili alanda kendini geliştirme fırsatı bulur ve yeni ilişkiler kurma yönünde yüreklendirilir.
Ekip çalışması, sorumluluk bilinci, yaratıcılık ve öncülük ve inisiyatifli gönüllülük olmazsa olmazdır.

Uçan Süpürge gerek kurumsal bilgi birikimi gerekse tek tek çalışanlarının yapabilirlikleriyle sınırları zorluyor olsa da, mütevazı bir kuruluştur. Farklı alanlardan deneyimlere açıktır, farklı kadınları kucaklayıcı bir tavrı vardır.

Uçan Süpürge, kadın hakları savunusunu temel hak ve özgürlükler savunusundan ayrı düşünmez. Bu nedenle, toplumun tamamında görülen ve görülebilecek olan hak ihlallerine, ayrımcılığa ve şiddete karşı da sesini yükseltir. 
Uçan Süpürge kadınların insan haklarını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini savunurken aynı zamanda savaşsızlığı, sürdürülebilir yaşamı, tüm canlıların yaşam hakkını savunur. Sivil toplum etiğini de gözetme gayreti içindedir.